Přeskočit na obsah

Tisková konference k výročí informačního portálu LabTestOnline.cz

Dne 12. 10. 2023 se uskutečnila v Malé aule Karolína Univerzity Karlovy, tisková konference K 15. výročí spuštění informačního portálu LabTestsOnline.cz (dále LTO) pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, předsedy ČLS J. E. Purkyně a rektorky Univerzity Karlovy.

Úvodní slovo pronesl prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., ve kterém přivítal zahraniční hosty z European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine paní Tomris Ozben a presidenta EFLM pana Maria Plebani, kteří přednesli úvodní slovo o jejich působnosti v Evropě. Následně prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. představil vznik a vývoj projektu LTO do současnosti. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Zdeněk Kabátek vyzdvihl nutnost spolupráce na daném projektu, kdy uvedl, že edukovaný pacient přináší úsporu nákladů na léčbu. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Informoval o propojení portálu NZIP, s projektem LTO. Vyzdvihl především spolupráci v oblasti pacientské gramotnosti v elektronické komunikaci. Dále měl slovo prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, který vyzdvihl důležitost projektu LTO pro pacienty s diabetem. Slovo měl i prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., který vyzdvihl vysvětlení jednotlivých diagnóz pro pacienty s případnými videi, které lze na www.labtestonline.cz odkaz na externí web nalézt.

Po výzvě pořadatelů o pomoc při informovanosti pacientské veřejnosti o projektu LTO vystoupil předseda Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR Mgr. Vlastimil Milata, který nabídl pomoc Pacientské rady, Národní asociace pacientských organizací i Aliance pacientů s diabetem ČR (APD). Za APD v následných neformálních diskusích dohodla Mgr. Monika Kadeřábková užší spolupráci s tvůrci portálu a předsedou rady LTO. Závěrem tiskové konference přislíbili spolupráci i Všeobecná zdravotní pojišťovna, Národní zdravotnický informační portál (NZIP), Národní asociace pacientských organizací (NAPO) a všichni přítomní zástupci pacientských organizací.

tisková zpráva Lab Test Online