Přeskočit na obsah

Příspěvky a bonusy pro pacienty s diabetem

Než se rozhodnete nějaký příspěvek čerpat, nezapomeňte se vždy ujistit, zda je nabídka pojišťovny stále aktuální, a že splňujete veškeré podmínky pro jeho čerpání

poslední aktualizace: 24.1.2024

Benefity pro diabetiky

Většina zdravotních pojišťoven nabízí také příspěvky a bonusy určené pacientům se specifickým onemocněním. Níže uvádíme přehled příspěvků určených pro diabetiky. Než se rozhodnete nějaký příspěvek čerpat, nezapomeňte se vždy ujistit, zda je nabídka pojišťovny stále aktuální, a že splňujete veškeré podmínky pro jeho čerpání.

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pojištěncům s diagnózou diabetes mellitus přispívá VZP až 6 000 Kč.

VZP nabízí 3 000 Kč pojištěncům nad 18 let s diagnózou diabetes mellitus na přístrojové ošetření nohou

Dospělým s diagnózou diabetes mellitus přispívá VZP navíc 3 000 Kč (na jedno ošetření v maximální výši 500 Kč) na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem provedenou poskytovatelem podiatrických služeb odkaz na externí web garantovaným Českou podiatrickou společností. z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb odkaz na externí web garantovaným Českou podologickou společností, z. s.

2 000 Kč pojištěncům bez omezení věku na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v. z. p.:

masáže, sauna, plavání, jóga/pilates, cvičení SM systém, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, otužování, Kneippovy chodníky, hydroterapie (koupele, střiky), termoterapie (zábaly, obklady, parafínová lázeň), elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, vakuum kompresní terapie, laseroterapie, biolampa, akupunktura, plynové injekce apod. (rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem)

1 000 Kč pojištěncům s diagnózou diabetes mellitus bez omezení věku na pomůcky:

 • dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu či před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru,
 • glukometr nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • příslušenství ke glukometru (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok),
 • inzulinová pera včetně příslušenství nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči,
 • příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, sety infuzní kovové/teflonové, náhradní kryty na baterii, originální pouzdro, originální ochranné sklo, sprchovací či koupací obal na inzulinovou pumpu),
 • pomůcky pro upevnění inzulinové pumpy (kapsy, pouzdra, pásy),
 • senzory k přístroji ke glukometru nad rámec množství hrazeného z v.z.p.,
 • ochranný obal na čtečku k senzorům pro monitoraci glykémie,
 • port pro aplikaci inzulinu,
 • chladící pouzdro k inzulinu,
 • zavaděče kanyl,
 • odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru),
 • vinuté tampóny nad rámec hrazeného množství z v.z.p. (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.),
 • gely, krémy, spreje a náplasti zlepšující hojení ran (hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách, senzorech),
 • krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy,
 • prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie a návleky, bariérové spreje apod.),
 • penály na příslušenství pro diabetiky

Zdroj: Výhody a příspěvky – VZP ČR odkaz na externí web

ZPMV – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

ZPMV poskytuje příspěvky diabetikům na edukační pobyty až do výše 2 000 Kč. Dále nabízí příspěvky na zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotnického pojištění a na přístrojovou pedikúru pro diabetiky. 

Na edukační pobyty pro klienty s diabetem I. Typu

Pojišťovna přispívá až 2 000 Kč na edukační pobyty v trvání minimálně 3 dny (2 noci), které jsou organizované pacientskými organizacemi, jako např. Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí odkaz na externí web a Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s. ,  s odborným edukačním programem realizovaným ve spolupráci s diabetology klinických pracovišť, nebo diabetologických ambulancí.

Zdroj: Edukační pobyty pro klienty s diabetem I. typu | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

 Na edukační pobyty pro klienty s diabetem II. Typu

Pojišťovna přispívá až 2 000 Kč pojištěncům s onemocněním diabetes mellitus II. typu na edukační pobyty, které jsou organizované pacientskými organizacemi, např. členy Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s. s odborným edukačním programem realizovaným ve spolupráci s diabetology klinických pracovišť, nebo diabetologických ambulancí, nebo nelékařskými odbornými pracovníky, v trvání minimálně 3 dny (2 noci).

Zdroj: Edukační pobyty pro klienty s diabetem II. typu | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

Příspěvky na zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního  pojištění

Pojišťovna přispívá dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč nad rámec ostatních preventivních programů na nákup zdravotnických prostředků, které souvisejí s chronickým onemocněním a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pro diabetes mellitus se jedna o následující:

 • glukometr
 • dezinfekční prostředky na kůži nebo odstraňovač náplastí (sprej či napuštěné roušky)
 • diagnostické proužky (z krve nebo moči)
 • port pro aplikaci inzulínu nebo senzory
 • jehly k inzulínovým perům
 • vinuté tampóny
 • náplasti hypoalergické
 • obuv pro diabetiky, včetně vložek pro diabetiky
 • lancety

Zdroj: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištění | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

 Příspěvky na přístrojovou pedikúru pro diabetiky

Pojišťovna přispívá až 500 Kč na přístrojovou, neboli suchou či medicinální pedikúru pro diabetiky.

Seznam pracovišť poskytujících tuto službu je k dispozici na webových stránkách pojišťovny.

 Zdroj: Přístrojová pedikúra pro diabetiky | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci zhoršení diabetes (až do výše 1 000 Kč pro dospělé a 2 000 Kč pro děti). Příspěvek je určen na veškeré produkty pro diabetiky z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění, např. na:

 • obuv pro diabetiky
 • dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
 • nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
 • diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
 • jehly
 • glukometr
 • port pro aplikaci inzulinu
 • senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie (včetně čtečky)

Dále poskytuje příspěvek na přístrojovou pedikúru (pouze na doklad vystavený provozovatelem uvedeným na seznamu na webových stránkách pojišťovny. Může se jednat také o preventivní pedikúru provedenou zdravotní sestrou.

Zdroj: ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Preventivní programy  odkaz na externí web

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Na stránkách uvádí až 10 000 Kč na pomůcky pro diabetiky.

Klienti OZP mohou čerpat příspěvky na zdravotně preventivní programy prostřednictvím elektronického systému VITAKARTA ON LINE https://www.ozp.cz/#link-vitakarta odkaz na externí web a to 1. do výše kreditů na účtu a 2. v rámci KUPONŮ.

Z kreditů , které lze mezi pojištěnci převádět z účtu na účet, lze čerpat příspěvek v průběhu celého roku, z programu Zdravotnické prostředky a pomůcky pro chronicky nemocné→Příspěvek na pomůcky pro diabetiky (např. glukometry, testovací a diagnostické proužky, inzulínová pera a pumpy vč. příslušenství apod..).

 Další možností je uplatnění příspěvku v rámci jednorázového kuponu Nutriční poradenství.

Program Příspěvek na nutriční poradenství pro vybrané chronicky nemocné klienty je určen pro plnoleté klienty s onemocněním diabetes mellitus 2. typu, hypertenzí či kombinací obou onemocnění.

Příspěvek je určen na čerpání služeb certifikovaného nutričního terapeuta, např.

 • zhodnocení nutričního stavu a konzultace v síti nutričních terapeutů (úvodní konzultace, osobní anamnéza, edukace klienta – dietní opatření v souladu s diagnózami a individuálním režimem klienta, kontrolní konzultace
 • vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením

Příspěvek lze čerpat 1x za rok, do maximální výše 1 000,- Kč na 50 % výši účtenky za poradentství či vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením.

Zdroj: https://www.ozp.cz/benefity/zdravotne-preventivni-programy/pece-o-vybrane-chronicky-nemocne-klientyodkaz na externí web

VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

VOZP nemá žádné příspěvky určené specificky pro pacienty s diabetem. Všem svým pojištěncům, bez rozdílu stanovené diagnózy, nabízí příspěvky v rámci preventivních programů a možnost využití slev v rámci BeneFit Klubu.

Zdroj: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci odkaz na externí web

RBP – Revírní bratrská pokladna

RBP hradí preventivní vyšetření cukru v krvi všem svým pojištěncům už od 35 let věku. Mladším osobám navíc nabízí příspěvek na vyšetření cukru v krvi z fondu prevence.

Tato iniciativa má pomoci zvýšit povědomí o prediabetu, pomoci ho odhalit, tam, kde se o něm neví, a zejména pak pomoci předejít zdravotním komplikacím, které mohou být s jeho výskytem spojené. Ve snaze předejít diabetu a jeho komplikacím RBP zahájila realizaci pilotního dvouletého projektu, který se bude zaměřovat na nově diagnostikované prediabetiky nebo diabetiky, kteří mají s udržením hladiny cukru na uzdě problém.

Účastníci projektu budou moci získat reálný pohled, jak jim cukr v krvi v průběhu jejich běžného dne stoupá nebo klesá, a to díky aplikaci speciálního senzoru, který dokáže kontinuálně snímat hodnoty cukru v krvi.

To je důležitý krok k tomu, aby se pacienti sami naučili, jak mohou cukr v krvi regulovat. Lékař pak s pacientem vyhodnotí všechny údaje ze senzoru a bude jim tak moci doporučit léčebná opatření šitá na míru.

Vedle intenzivního dohledu lékaře budou mít pojištěnci RBP v projektu preDIA navíc možnost čerpat příspěvky na služby nutričního terapeuta, který může pomoci upravit jídelníček nebo na léky, které u prediabetiků nejsou běžně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Diabetikům RBP nabízí navíc příspěvek na pohybové aktivity, pomůcky pro diabetiky nebo přístrojovou pedikúru až do výše 3.000 Kč ročně.

Zdroj: Bonusy a prevence | RBP zdravotní pojišťovna (rbp213.cz)odkaz na externí web

ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZPŠ nabízí příspěvek na zdravotní pomůcky pro pojištěnce s diabetem a na diabetickou dietu dětem do 18 let do 5 000 Kč.

Příspěvek se poskytuje 1x za rok, na diabetickou dietu a na pomůcky pro pojištěnce s diabetem nad rámec v.z.p. nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku).

Zdroj: Ostatní | Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (zpskoda.cz) odkaz na externí web

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.