Přeskočit na obsah

Příspěvky a bonusy pro pacienty s diabetem

Než se rozhodnete nějaký příspěvek čerpat, nezapomeňte se vždy ujistit, zda je nabídka pojišťovny stále aktuální, a že splňujete veškeré podmínky pro jeho čerpání

Benefity pro diabetiky

Většina zdravotních pojišťoven nabízí také příspěvky a bonusy určené pacientům se specifickým onemocněním. Níže uvádíme přehled příspěvků určených pro diabetiky. Než se rozhodnete nějaký příspěvek čerpat, nezapomeňte se vždy ujistit, zda je nabídka pojišťovny stále aktuální, a že splňujete veškeré podmínky pro jeho čerpání.

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pojištěncům s diagnózou diabetes mellitus přispívá VZP až 6 000 Kč.

VZP nabízí 3 000 Kč pojištěncům nad 18 let s diagnózou diabetes mellitus na přístrojové ošetření nohou

Dospělým s diagnózou diabetes mellitus přispívá VZP navíc 3 000 Kč (na jedno ošetření v maximální výši 500 Kč) na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem provedenou poskytovatelem podiatrických služeb odkaz na externí web garantovaným Českou podiatrickou společností. z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb odkaz na externí web garantovaným Českou podologickou společností, z. s.

3 000 Kč pojištěncům s diagnózou diabetes mellitus bez omezení věku na pomůcky:

 • dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu či před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru,
 • glukometr nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • příslušenství ke glukometru (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok),
 • inzulinová pera včetně příslušenství nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči,
 • příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, sety infuzní kovové/teflonové, náhradní kryty na baterii, originální pouzdro, originální ochranné sklo, sprchovací či koupací obal na inzulinovou pumpu),
 • pomůcky pro upevnění inzulinové pumpy (kapsy, pouzdra, pásy),
 • senzory k přístroji ke glukometru nad rámec množství hrazeného z v.z.p.,
 • ochranný obal na čtečku k senzorům pro monitoraci glykémie,
 • port pro aplikaci inzulinu,
 • chladící pouzdro k inzulinu,
 • zavaděče kanyl,
 • odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru),
 • vinuté tampóny nad rámec hrazeného množství z v.z.p. (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.),
 • gely, krémy, spreje a náplasti zlepšující hojení ran (hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách, senzorech),
 • krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy,
 • prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie a návleky, bariérové spreje apod.),
 • penály na příslušenství pro diabetiky

Zdroj: Výhody a příspěvky – VZP ČR odkaz na externí web

Od roku 2024 plánuje VZP hradit diabetikům služby nutričních specialistů VZP začne hradit diabetikům služby nutričních specialistů. Cílem je snížení rizika vzniku komplikací, i spotřeby léků. Požadovat bude dodržování režimu – VZP ČR odkaz na externí web

ZPMV – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

ZPMV poskytuje příspěvky diabetikům na edukační pobyty až do výše 2 000 Kč. Dále nabízí příspěvky na zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotnického pojištění a na přístrojovou pedikúru pro diabetiky. 

Na edukační pobyty pro klienty s diabetem I. Typu

Pojišťovna přispívá až 2 000 Kč na edukační pobyty v trvání minimálně 3 dny (2 noci), které jsou organizované pacientskými organizacemi, jako např. Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí odkaz na externí web a Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s. ,  s odborným edukačním programem realizovaným ve spolupráci s diabetology klinických pracovišť, nebo diabetologických ambulancí.

Zdroj: Edukační pobyty pro klienty s diabetem I. typu | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

 Na edukační pobyty pro klienty s diabetem II. Typu

Pojišťovna přispívá až 2 000 Kč pojištěncům s onemocněním diabetes mellitus II. typu na edukační pobyty, které jsou organizované pacientskými organizacemi, např. členy Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s. s odborným edukačním programem realizovaným ve spolupráci s diabetology klinických pracovišť, nebo diabetologických ambulancí, nebo nelékařskými odbornými pracovníky, v trvání minimálně 3 dny (2 noci).

Zdroj: Edukační pobyty pro klienty s diabetem II. typu | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

Příspěvky na zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního  pojištění

Pojišťovna přispívá dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč nad rámec ostatních preventivních programů na nákup zdravotnických prostředků, které souvisejí s chronickým onemocněním a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pro diabetes mellitus se jedna o následující:

 • glukometr
 • dezinfekční prostředky na kůži nebo odstraňovač náplastí (sprej či napuštěné roušky)
 • diagnostické proužky (z krve nebo moči)
 • port pro aplikaci inzulínu nebo senzory
 • jehly k inzulínovým perům
 • vinuté tampóny
 • náplasti hypoalergické
 • obuv pro diabetiky, včetně vložek pro diabetiky
 • lancety

Zdroj: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištění | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

 Příspěvky na přístrojovou pedikúru pro diabetiky

Pojišťovna přispívá až 500 Kč na přístrojovou, neboli suchou či medicinální pedikúru pro diabetiky.

Seznam pracovišť poskytujících tuto službu je k dispozici na webových stránkách pojišťovny.

 Zdroj: Přístrojová pedikúra pro diabetiky | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) odkaz na externí web

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci zhoršení diabetes. Příspěvek je určen na veškeré produkty pro diabetiky z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění, např. na:

 • obuv pro diabetiky
 • dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
 • nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
 • diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
 • jehly
 • glukometr
 • port pro aplikaci inzulinu
 • senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie (včetně čtečky)

Dále poskytuje příspěvek na přístrojovou pedikúru (pouze na doklad vystavený provozovatelem uvedeným na seznamu na webových stránkách pojišťovny. Může se jednat také o preventivní pedikúru provedenou zdravotní sestrou.

Zdroj: ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Preventivní programy  odkaz na externí web

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Na stránkách uvádí až 10 000 Kč na pomůcky pro diabetiky.

Klienti OZP mohou čerpat příspěvky na zdravotně preventivní programy prostřednictvím elektronického systému VITAKARTA ON LINE https://www.ozp.cz/#link-vitakarta odkaz na externí web a to 1. do výše kreditů na účtu a 2. v rámci KUPONŮ.

Z kreditů , které lze mezi pojištěnci převádět z účtu na účet, lze čerpat příspěvek v průběhu celého roku, z programu Zdravotnické prostředky a pomůcky pro chronicky nemocné→Příspěvek na pomůcky pro diabetiky (např. glukometry, testovací a diagnostické proužky, inzulínová pera a pumpy vč. příslušenství apod..).

 Další možností je uplatnění příspěvku v rámci jednorázového kuponu Nutriční poradenství.

Program Příspěvek na nutriční poradenství pro vybrané chronicky nemocné klienty je určen pro plnoleté klienty s onemocněním diabetes mellitus 2. typu, hypertenzí či kombinací obou onemocnění.

Příspěvek je určen na čerpání služeb certifikovaného nutričního terapeuta, např.

 • zhodnocení nutričního stavu a konzultace v síti nutričních terapeutů (úvodní konzultace, osobní anamnéza, edukace klienta – dietní opatření v souladu s diagnózami a individuálním režimem klienta, kontrolní konzultace
 • vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením

Příspěvek lze čerpat 1x za rok, do maximální výše 1 000,- Kč na 50 % výši účtenky za poradentství či vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením.

Zdroj: https://www.ozp.cz/benefity/zdravotne-preventivni-programy/pece-o-vybrane-chronicky-nemocne-klientyodkaz na externí web

VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

VOZP nemá žádné příspěvky určené specificky pro pacienty s diabetem. Všem svým pojištěncům, bez rozdílu stanovené diagnózy, nabízí příspěvky v rámci preventivních programů a možnost využití slev v rámci BeneFit Klubu.

Zdroj: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci odkaz na externí web

RBP – Revírní bratrská pokladna

RBP nabízí diabetikům příspěvek do 1 000 Kč na nákup permanentky na pohybové aktivity (50 % z ceny), testovacích proužků pro zjištění glukózy v moči, glukometru, diagnostických proužků a příslušenství k inzulínové pumpě, nákupu senzoru pro neinvazivní okamžité měření glukózy v krvi a na podiatrické ošetření (přístrojová pedikúra) provedené u poskytovatelů uvedených na stránkách České podiatrické společnosti odkaz na externí web a České podologické společnosti odkaz na externí web. Lze využít také na nákup diabetické obuvi pro diabetiky zakoupené v prodejnách zdravotnických prostředků nebo lékárnách.

Příspěvek lze navýšit až do celkové výše 3 000 Kč a to darem od rodiny a přátel až do výše 3 000 Kč.

Zdroj: Bonusy a prevence | RBP zdravotní pojišťovna (rbp213.cz) odkaz na externí web

ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZPŠ nabízí příspěvek na zdravotní pomůcky pro pojištěnce s diabetem a na diabetickou dietu dětem do 18 let do 5 000 Kč.

Příspěvek se poskytuje 1x za rok, na diabetickou dietu a na pomůcky pro pojištěnce s diabetem nad rámec v.z.p. nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku).

Zdroj: Ostatní | Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (zpskoda.cz) odkaz na externí web