Přeskočit na obsah

Zdravotní pojiťovny

Máme na výběr ze sedmi zdravotních pojišťoven, přičřemž každý se může sám rozhodnout, která zdravotní pojišťovna mu přinese nelepší výhody s ohledem na jeho konkrétní potřeby.

pojišťovny

Úvod

V České republice máme na výběr ze sedmi zdravotních pojišťoven, které na první pohled poskytují stejné služby. Při podrobnějším zkoumání však zjistíte, že ne každá zdravotní pojišťovna je pro Vás stejně výhodná. Některé nabízejí větší množství příspěvků na prevenci, jiné propracovanou mobilní aplikaci, další širokou síť smluvních lékařů. Každý si musí zvážit, která zdravotní pojišťovna mu přinese nelepší výhody s ohledem na jeho konkrétní potřeby, popř. místo bydliště.

Zdravotní pojišťovnu můžete dle svého uvážení měnit. To je možné jen jednou za rok. Podle toho, ve kterém měsíci o přeregistraci požádáte, se stanete klientem vybrané zdravotní pojišťovny buď k 1. lednu nebo k 1. červenci v následujícím půl roce po odeslání požadované žádosti.

Před změnou zdravotní pojišťovny byste si nicméně měli zjistit všechny výhody a nevýhody a ujistit se, že Váš ošetřující lékař má s vybranou pojišťovnou podepsanou smlouvu, popř. že máte ve svém okolí dostatek dalších specialistů, kteří jsou s touto pojišťovnou ve smluvním vztahu.

V České republice máme na výběr ze sedmi zdravotních pojišťoven, níže uvádíme jejich přehled.

  • VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • ZPMV – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

  • ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

  • VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

  • RBP – Revírní bratrská pokladna

  • ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Na první pohled se zdá, že všechny pojišťovny poskytují stejné služby. Při podrobnějším zkoumání však zjistíte, že ne každá zdravotní pojišťovna je pro Vás stejně výhodná.

Většina zdravotních pojišťoven nabízí také příspěvky a bonusy určené pacientům se specifickým onemocněním.

Než se rozhodnete nějaký příspěvek čerpat, nezapomeňte se vždy ujistit, zda je nabídka pojišťovny stále aktuální, a že splňujete veškeré podmínky pro jeho čerpání.