Přeskočit na obsah

Podpořte nás

Můžete nás podpořit finančními i nefinančními dary.

podpořte nás

Podpořte nás

Daňové zvýhodnění

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Vám umožňuje odečíst dary věnované naší organizaci.

Fyzické osoby, vč. zaměstnanců si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % základu daně nebo činní alespoň 1000 kč. V /úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně.

Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Podpora aktivit

Naše aktivity můžete podpořit finančními i nefinančními dary, a to ve formě služeb či materiální podpory.

Aktuálně hledáme podporu a spolupráci pro:

  • Přípravu, zpracování grafických a tiskových služeb
  • Přípravu a zpracování dotačních programů
  • Právní poradenství v oblasti zdravotní práva a legislativy