Přeskočit na obsah

O spolku

Spolek byl založen v dubnu 2022 a registrován 9. srpna 2022

O spolku

O spolku

Spolek byl založen v dubnu 2022 za finanční podpory EHP Norských fondů odkaz na externí web a registrován 9. srpna 2022 zápisem do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L76368. Založení iniciovalo a prvními členy se stalo 5 pacientských organizací.

Mezi zakládající organizace patří: Diaktiv ČR, z.s. / DiaKar, z. ú. / Svaz diabetiků ČR, z. s. / Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, z.s. / Naděje pro každého, z. s.

Aktuálně má APD 5 zakladatelských členských organizací a je připravena pro vstup dalších zájemců, kterým má co nabídnout.

Členové Rady spolku

předseda
  Mgr. Vlastimil Milata
místopředsedkyně
  Alena Pírková
členové
  Ing. Mgr. Edita Šimáčková
  Zdeňka Staňková
  Jaroslav Šedlbauer

Revizor organizace

Mgr. Monika Kadeřábková

Členství v APDČR

Členem se může stát pacientská organizace věnující se osobám s diabetem, nebo osoba s diabetem a partner v péči, kteří se budou aktivně zapojovat do činnosti APDČR a jejich členů.

Členství může být základní nebo přidružené.

Základním členem se může stát pouze pacientská organizace, případně zájmové sdružení
pacientských organizací a fyzické osoby, které prokáží zájem na naplňování účelu spolku a principech
organizace a činnosti spolku, a které se aktivně podílí na práci ve prospěch APDČR.
Přidruženým členem se může stát jiná právnická osoba než pacientská organizace, nebo fyzická osoba, která má zájem na naplňování účelu spolku a na dodržování principů spolku.

Další podmínky členství jsou uvedeny ve stanovách.

Dokumenty

  1. Stanovy
  2. Etický kodex
  3. Výroční zprávy

Vznik a udržitelnost Aliance pacientů s diabetem (APD) je financován z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví odkaz na externí web.