Přeskočit na obsah

O projektu

Vznik a udržitelnost Aliance pacientů s diabetem (APD) je financován z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví.

O projektu

O projektu

Cílem výstupu projektu je sdružit pacientské organizace i pacienty do zastřešující pacientské organizace, posílit roli pacientů a pozici pacientských organizací ve zdravotnictví tak, aby zastřešující organizace měla reprezentativní členskou základnu k zastupování zájmů osob s diabetem. Zastřešující pacientská organizace vzniká zdola iniciativou samotných pacientských organizací, které naplňují definici pacientské organizace – zejména podmínku vedení nebo většinového podílu na vedení a řízení organizace samotnými pacienty. Základními principy organizace a činnosti APD jsou transparentnost, legitimita, demokracie, reprezentativnost a odpovědnost.

Výstup projektu

Hlavními výstupy projektu je vznik APD, zřízení sídla a zajištění provozu organizace, rozšíření členské základny, zřízení hlavních informačních a komunikačních platforem, informační servis pro pacientské organizace.

Příprava projektu

Přípravu vzniku APD zajistilo 5 organizací sdružených v přípravném výboru APD, jenž vzešel z dlouhodobých konzultací s pacientskými organizacemi napříč Českou republikou. Ustavující schůze se konala 14. dubna 2022, zapsaný spolek vznikl v srpnu 2022 zápisem do spolkového rejstříku.

Postup realizace projektu

Srpen 2022

Zápis APD do spolkového rejstříku

Září 2022

Nástup ředitelky a projektového manažera
Příprava webových stránek

Říjen – Prosinec 2022

Corporátní identita
Příprava webových stránek

Leden 2023

Spuštění webových stránek