Přeskočit na obsah

Lab Test Online

 je mezinárodní nekomerčním webový portál, na kterém najdete vysvětlení toho, co znamenají výsledky testů, které jste již podstoupili nebo na které se v brzké době chystáte. Naleznete zde informace o nemocech, jejich příznaky a popis různých testů. 

Lab Tests Online CZ

O projektu

Laboratorní vyšetření patří k základním přístupům, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale nezastupitelnou roli mají také při při preventivních prohlídkách a screeningových programech.

Na webových stránkách www.labtestonline.cz odkaz na externí web nebo www.laboratornitesty.cz odkaz na externí web najdete vysvětlení toho, co znamenají výsledky testů, které jste již podstoupili nebo na které se v brzké době chystáte. Naleznete zde informace o nemocech, jejich příznaky a popis testů k prevenci, k určení diagnózy a monitorování léčby.

Cílem stránek je podpořit, nikoliv nahradit vztah mezi pacientem – návštěvníkem stránek a jeho lékařem.

Odbornost a aktuálnost obsahu garantuje Česká společnost klinické biochemie (ČSKB).

V laboratorním nálezu najdeme všechny potřebné údaje o nemocném a samozřejmě i výsledky vlastního laboratorního vyšetření. Tam najdeme název vyšetření (někdy vyjádřený obecně užívanou, a tedy i známou zkratkou) a jednotku, v které je výsledek vyjádřen; koncentrace se nejčastěji vyjadřuje v milimolech na litr (mmol/l), někdy v gramech na litr (g/l) či v jiných jednotkách. Nález často obsahuje i tzv. referenční (fyziologické) rozmezí, tj. číselné meze, mezi nimiž by se měl výsledek pohybovat. Dosti běžné je grafické znázornění, zda je výsledek normální, tedy v daných mezích, zvýšen či snížen.

V lékařské zprávě mohou být patologické výsledky zvýrazněny např. tučně; ještě častější je užívání zkratek, ty by však měly být vždy dostatečně srozumitelné.

U kvalitativních vyšetření najdeme místo koncentrace obvykle jen vyjádření, je-li látka v biologickém materiálu přítomna či nikoliv (pozitivní – negativní), někdy je stupeň pozitivity odhadován stupnicí 1 až 4.

Někdy mírné odchýlení výsledku neznamená nutně patologický nález, jindy je naopak i zdánlivě normální hodnota nežádoucí. Důležité je hodnotit také vztah mezi jednotlivými laboratorními metodami, dát je do souvislosti s vašimi potížemi a nálezy jiných vyšetření (jak klinických, tak např. rentgenových, histologických apod.). Důležitý je i trend, tj. zda se hodnota vyšetření v čase nemění, klesá či stoupá.

Z uvedených důvodů se dá říci, že pohled na laboratorní nález obvykle nedovolí laikovi vše správně hodnotit; výsledky jsou určeny odborníkovi – lékaři. Ten by vám měl laboratorní nález spolu s hodnocením vašeho zdravotního stavu vysvětlit.

Kompletní informaci naleznete na stránce https://www.labtestsonline.cz/o-laboratornim-vysetreni/vydavani-vysledku-laboratornich-vysetreni.html odkaz na externí web

Zdaleka nejdůležitější z hlediska možného ovlivnění výsledku je období preanalytické; velký podíl zde může mít i chování samotného pacienta – níže jsou uvedeny některé příklady.

Při plánovaném odběru krve se dostaví pacient po patřičném lačnění a období tělesného klidu.

Fyzická aktivita vede k uvolnění svalových bílkovin do krevního oběhu; pracují-li svaly „na kyslíkový dluh“ , stoupá v krvi hladina kyseliny mléčné. Během fyzického výkonu se mění hladiny krevních tuků, krev se z vnitřních orgánů přesouvá do pracujících svalů, což může ovlivnit řadu laboratorních výsledků. Je třeba si uvědomit, že velikost změn závisí na celé řadě faktorů, jako je délka zátěže, její intenzita, významnou roli hraje i trénovanost jedince. Po skončení zátěže dochází k normalizaci různou rychlostí, některé změny mohou přetrvávat až několik dní.

Psychický stres se projevuje zejména u dětí, ale také u některých dospělých. Doprovází závažnější onemocnění, lékařský zákrok nebo třeba jen odběr krve. Projevuje se vyplavením tzv. stresových hormonů a vzestupem hladiny krevního cukru.

Jak již bylo uvedeno, odběr krve by měl být proveden nalačno. V opačném případě můžeme pozorovat vyšší hladinu krevního cukru (vrchol je 1 h po jídle), v krvi stoupá koncentrace tuků (triacylglycerolů), krevní sérum je díky tomu zkalené. Dieta s vysokým obsahem bílkovin může vést ke zvýšení hladiny močoviny. Uvedené změny přetrvávají různě dlouho: hladina glukózy se u zdravého člověka normalizuje do dvou hodin, u diabetika přetrvává mnohem déle; zakalené sérum se vyčeří za několik hodin. Strava ovlivňuje i kyselost (pH) moče: vegetariáni mají moč zásaditou, po mase a tučném jídle je moč kyselá. Koncentrace sodíku a jiných minerálů v moči je dána mj. velikostí jejich přívodu. Hodnoty vyšetření mohou být ovlivněny i stravovacími návyky typickými pro určitou etnickou, či dokonce sociální skupinu obyvatel. Laboratorní testy může změnit jednostranná strava, např. vegetariánská, nedostatek některých vitaminů apod.

Příjem tekutin se projeví u pacientů různou koncentrací moče, ale i změnou koncentrace některých látek v krvi. Pacient by sice před odběrem krve od večera neměl jíst, měl by se však ráno napít, např. slabého čaje či vody. Jestliže nepije, stoupá v krvi počet červených krvinek, hladina bílkovin i tuků, které jsou na bílkoviny vázány, může stoupnout i koncentrace močoviny v krvi.

Některé testy vyžadují speciální přípravu a dietní opatření – tak např. před vyšetřením stolice na obsah krve by neměl nemocný jíst tmavé maso a potravu s obsahem krve alespoň tři dny před vyšetřením.

Před biochemickým vyšetřením by neměl pacient 24 hodin přijímat alkohol. V opačném případě se v krvi mění koncentrace tuků, klesá hladina glukózy, stoupá kyselina močová, do krve se uvolňují jaterní enzymy. U chronických alkoholiků známe několik laboratorních testů, které jsou typicky změněny.

Kouření výrazně zvyšuje podíl karbonylhemoglobinu, který vzniká reakcí krevního barviva s oxidem uhelnatým z tabákového kouře.

Také podávání léků může významně ovlivňovat laboratorní vyšetření; pokud nelze lék vysadit, měla by laboratoř dostat informaci o tom, jaké léky pacient užívá. Patří sem i doplňky stravy: např. velké dávky vitaminu C mohou způsobit falešně negativní nález při vyšetření glukózy a krve v moči.

Kompletní informaci naleznete na stránce https://www.labtestsonline.cz/o-laboratornim-vysetreni/priprava-na-laboratorni-vysetreni.html odkaz na externí web