Přeskočit na obsah

O nás

Naším úkolem je kolektivní zastupování a hájení oprávněných zájmů osob s diabetem, a to nejen svých členů, ale všech dotčených a jejich partnerů v péči.

o nás

Aliance pacientů s diabetem ČR sdružuje pacientské organizace zaměřující se na aktivity realizované pro osoby s diabetem a individuální členy aktivně pracující, na edukačních, advokačních, sociálních, propagačních a publikačních projektech, ve prospěch pacientů s diabetem.

Spolek byl založen v dubnu 2022 a registrován 9. srpna 2022 zápisem do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L76368. Mezi zakládající organizace patří: Diaktiv ČR, z.s. / DiaKar, z. ú. / Svaz diabetiků ČR, z. s. / Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, z.s. / Naděje pro každého, z. s.

Cílem projektu je sdružit pacientské organizace i pacienty do zastřešující pacientské organizace, posílit roli pacientů a pozici pacientských organizací ve zdravotnictví tak, aby zastřešující organizace měla reprezentativní členskou základnu k zastupování zájmů osob s diabetem.