Přeskočit na obsah

Vzdělávání

Vzdělávání diabetiků v problematice jejich nemoci má pozitivní vliv na jejich zdravotní stav a kvalitu života. Pojďte získávat znalosti a dovednosti, které Vám umožní převzít svůj podíl odpovědnosti za efektivitu léčby do svých rukou.

vzdělávání

Pro diabetiky má edukace nezastupitelnou roli. Jejím cílem je samostatná kontrola a úprava režimu směřující ke zlepšení kompenzace diabetu, prevence akutních i pozdních komplikací a zvýšení kvality života. Někteří považují edukaci dokonce za léčebnou metodu, která může být účinnější, než mnohé moderní léky.

V této části pro Vás shromažďujeme informace o seminářích pro diabetiky, které by Vám mohly pomoci zlepšit Vaši kontrolu diabetu.

Určité skupině pacientů s diabetem může vyhovovat samostudium s pomocí vzdělávacích materiálů. Chystáme se pro Vás sbírat edukační materiály související s léčbou diabetu a shromáždit je pro Vás na tomto linku.

Hledáte další možnosti získávání informací prostřednictím sociálních sítí? Na této stránce naleznete přehled skupin se zaměřením na diabetes na Facebooku.