Přeskočit na obsah

Členství

Členství v APD

Členem se může stát pacientská organizace věnující se osobám s diabetem nebo osoba s diabetem.

Členství může být základní nebo přidružené.

Základním členem se může stát pouze pacientská organizace, případně zájmové sdružení pacientských organizací, které prokáží zájem na naplňování účelu spolku a principech organizace a činnosti spolku.

Přidruženým členem se může stát jiná právnická osoba než pacientská organizace, nebo fyzická osoba, která má zájem na naplňování účelu spolku a na dodržování principů organizace a činnosti spolku.

Další podmínky členství jsou uvedeny ve stanovách