Přeskočit na obsah

Doplatky na léky

Jak je aktuálně nastaven ochranný limit, kdy se vrací přeplatky za doplatky na léky a čekají nás v
budoucnu nějaké změny?

peníze a léky

Ochranné limity na léky

O limitech doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely pojednává § 16b zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ten také řeší, kdo a za jakých okolností má nárok
na vrácení přeplatku za doplácení za léky a jednotlivé limity.

Do ochranného limitu se započítávají všechny doplatky na pojišťovnou částečně hrazené léčivé
přípravky s obsahem stejného množství léčivé látky a stejné cesty podání za předpokladu, že je
doplatek na určitý počet tablet nejnižší. (Lék však musí být dostupný na trhu, čili nesmí dojít k
přerušení nebo úplnému zrušení dodávání, aby se uplatnila podmínka nejnižšího doplatku.)

Ne každý léčivý přípravek, na který pacient musí doplácet, se tedy započítává do zákonného
limitu. Nelze sem také zařadit částky uhrazené za zdravotnické prostředky.

500 Kč

Pojištěnci nad 70 let a některé invalidní osoby

1 000 Kč

Děti mladší 18 let anebo pojištěnci od 65 do 70 let

5 000 Kč

Dospělý pojištěnec

Nejnižší ochranný limit ve výši 500 Kč se netýká všech invalidních důchodců, ale pouze těch, kterým byl přiznán důchod pro invaliditu třetího stupně. O této informaci však musí vědět zdravotní pojišťovna. Skutečnost, že vám byla přiznání invalidita, máte tak či tak v rámci oznamovací povinnosti pojišťovně sdělit, a to nejpozději do 8 dnů od přiznání. Pro uznání sníženého ochranného limitu bude nutné pojišťovně doložit kopii rozhodnutí o invalidním
důchodu pro invaliditu třetího stupně a oznámení o přiznaném stupni invalidity.

To, že vám pak bylo přiznáno, že jste invalidní pro druhý nebo třetí stupeň, avšak bez nároku na výplatu důchodu z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění, musíte v tomto případě zdravotní pojišťovně doložit také, a to kopií posudku o posouzení zdravotního stavu a dále také
prostřednictvím formuláře oznámení o přiznaném stupni invalidity. Tento formulář je volně dostupný na webu zdravotních pojišťoven. Bohužel však v tomto případě máte nárok na snížený ochranný limit až od chvíle, kdy splníte zákonnou podmínku potřebné doby pojištění.

Důležité je zmínit, že u osob starších 70 let včetně, které namísto starobního důchodu pobírají důchod invalidní, není nutné, aby zdravotní pojišťovně něco oznamovaly nebo dokládaly. Pro limit 500 Kč totiž splnily druhou podmínku, kterou je věk.

Pojištěnec si nijak nemusí doplatky hlídat, to za něj dělá zdravotní pojišťovna. O přeplatek také nemusíte nijak žádat. Bude vám zaslán na bankovní účet anebo poštovní poukázkou na adresu, kterou máte zaevidovanou u pojišťovny, jestliže ochranný limit překročí částku 200 Kč.

Přeplatky přesahující ochranný limit, u kterých nedošlo k překročení částky, se pak přesouvají mezi jednotlivými kalendářními čtvrtletími a nově také i mezi roky. Zdravotní pojišťovna vám musí přeplatek vyplatit nejpozději do 60 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl
limit překročen.

Do budoucna by měly doplatky za léky hlídat lékárníci, což pacientům zpříjemní život. Po dosažení či překročení limitu nastaveného pojišťovnou už by lidé za léky nic dalšího neplatili a skončilo by pravidelné každoroční vracení přeplatků.

Existovalo by něco jako online systém výše započitatelných doplatků do limitu, a pokud by pacient, který je zrovna v lékárně, tohoto limitu dosáhl, započitatelné doplatky nad limit by už neplatil.

 Změna by se týkala pouze částečně hrazených léků, které předepisuje lékař, jichž se týkají takzvané započitatelné doplatky. Dál lidé budou platit za léky, které pojišťovna nehradí anebo se do limitu nepočítají.

Změnu ministerstvo zdravotnictví naplánovalo od roku 2025 a zřejmě ji zahrne do chystané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která doplatky za léky upravuje. O nastavení systému se podle lékárníků ještě debatuje.