Přeskočit na obsah

Národní zdravotnický informační portál


NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL Osvojení pravidel, návyků a dovedností potřebných pro optimální funkční léčbu diabetu, jsou nezbytnou nutností každého pacienta s diabetem, a proto je nutné vyhledávat si za tímto účelem nezbytné informace. Jak ale v dnešní době rozlišit ty správné, které opravdu mohou pomoci, od těch které nepomohou, v lepším případě neublíží ale vyvětrají peněženku? Tipy na důvěryhodné portály v on-line prostoru naleznete také na nzip.cz odkaz na externí web. Ministerstvo zdravotnictví si zadalo úkol vytvořit důvěrohodný informační portál, který bude k dispozici pacientům s různými diagnózami. Byli jsme u testování a uvádění do uživatelského stavu a můžeme Vám tento portál doporučit. Diabetes a informace o tomto onemocnění byly zařazeny jako jedny z prvních, které byly na web vloženy. V současné době se z našeho pohledu jedná o základní informační web, který by se měl stát první volbou, pokud pacient s novou diagnózou hledá důvěryhodné a ověřené informace. nzip.cz