Přeskočit na obsah

Kulatý stůl: Budoucnost vzdělávání v oblasti péče o nohu v České republice

Dne 15.9.2023 se konalo setkání u kulatého stolu na téma „Budoucnost vzdělávání v oblasti péče o nohu v České republice“, jehož organizátory byli MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL. M. prezident České podiatrické společnosti z. s. a MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D. vedoucí subkatedry Ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ a předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Byli přizváni hosté z odborných lékařských společností, prezident České podologické společnosti, z.s., zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, Hlavní hygienik ČR, ředitelka Státního zdravotního ústavu, zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci oslovených univerzit. Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s. byla na toto jednání přizvána jako zástupce pacientů s diabetem v ČR. Hlavním tématem bylo sdělení o nutnosti vzdělávání pedikérek a byly uvedeny návrhy vzdělávání, jak České podiatrické společnosti, z.s., tak České podologické společnosti, z. s. Všichni zúčastnění sdělili svá stanoviska k danému tématu a dohodli se na ustanovení pracovní skupiny, která připraví dle závěrů diskuse, přijatelný návrh řešení vzdělávání v oblasti péče o nohy v ČR.

Jako podklad pro jednání jste obdrželi „Dotazník k péči o nohy – pedikérské služby“. Jeho výsledky byly sděleny na daném setkání. Za Vaši účast děkujeme.

Chcete-li vědět více o aktivitách Aliance pacientů s diabetem ČR, z. s., staňte se našimi členy. Do dubna 2023 je členství zdarma.