Přeskočit na obsah

Dětská diabetologie 2024


V termínu 22. a 23. března proběhla další konference Dětské diabetologie, která je každoročně realizovaná týmem FN Motol diabetologie Pediatrické kliniky, pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Šumníka, Ph.D.

Program reflektoval na novinky, které posouvají obor dětské diabetologie dále. V minulých letech dominovaly na kongresech více technologie, nyní se více hovoří o včasných stádiích diabetu a racionality zavedení populačního screeningu. Jedná se o projekt Betty, pro děti bez diabetu 1. typu. Projekt si klade za cíl odhalit diabetes 1. typu u dětí ještě předtím, než se projeví. Včasná diagnostika umožní správné načasování léčby a předejte život ohrožujícím akutním komplikacím, které začátek této nemoci často provázejí. Další podrobnější informace jsou k nalezení na: www.projektbetty.cz odkaz na externí web.

Dětská diabetologie 2024

Pan prof. Šumník poděkoval všem lékařům za doplňování údajů do databáze ČENDA – Česká národní dětská diabetická databáze. Jde o plně anonymizovanou webovou databázi, která shromažďuje základní údaje o léčbě, komplikacích a kompenzaci českých diabetických dětí. Jednotlivá pracoviště mají přístup pouze ke svým výsledkům, mohou však porovnat jednotlivé parametry s ostatními centry a tím zlepšovat své léčebné postupy. Zásadní informací je, že hodnota glykovaného hemoglobinu v čase klesá, a o i díky moderním technologiím, a to zejména díky využívání hybridních uzavřených okruhů. Další informace:  www.detskydiabetes.cz  odkaz na externí web.

V četných sděleních nechyběly ani novinky o využití umělé inteligence a kmenových buněk.
Prezentovány byly možnosti léčby obezity a průlomová terapie léčby lipodystrofií. Velmi zajímavá byla sekce Život s diabetem, kdy MUDr. Jana Komorousová, Ph.D. prezentovala situace, kdy je vhodné poslat pacienta k psychologovi nebo psychiatrovi, protože „dospívající“ adolescent
s diabetem prochází různými obdobími, kdy bývá potřebná včasná intervence.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. z Kanceláře ombucmana, přítomné seznámila s výstupem
z dotazníkového šetření, který se zaměřoval na poskytování zdravotní podpory a zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních. Touto problematikou se aktivně zabývá pracovní skupina, která za podpory senátora MUDr. Lumíra Kantora a především prof. Šumníka a předsedkyně Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, z. s. Zdeňky Staňkové realizuje aktivity, směřující zejména směrem k Ministerstvu školství ČR, aby byly odstraněny bariéry zabraňující přijetí dětí s diabetem do předškolního a školního vzdělávání.

Závěrečná sekce byla věnována kazuistikám. Velmi emotivně zasáhla účastníky slovenská přednášejí MUDr. Kristína Podoláková, Ph.D. se sdělením „Jak zvládat diabetes a závažné onkologické onemocnění“. Na tomto osobním příběhu si všichni přítomní mohli uvědomit, že i zdravotník je jen člověk, a také pacient.