Přeskočit na obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu – 30 let v ČR

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) byla založena roku 1993. Sdružuje 35 společností, které dokážou vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Většina členských společností AIFP pochází ze zemí, jež jsou kolébkami výzkumu a vývoje léků. V posledních třiceti letech vyvinuly tyto společnosti 90 % nových léků. Ty dnes představují 70 % celosvětového obratu trhu s léčivy (https://aifp.cz/cs/o-asociaci-1/).

AIFP připravila celou řadu projektů a jedním z nich je vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací (dále APO), které v České republice funguje od roku 2012. Vedoucí projektu je Mgr. Zuzana Komárková. APO vznikla s cílem pomoci rozvinout a zprofesionalizovat české pacientské organizace. Organizuje celodenní semináře, individuální konzulce a mapuje grantové výzvy. V letošním roce rozšířila vzdělávání zástupců pacientských organizací i o vzdělávání v prestižním evropském programu EUPATI (European Patients´Academy on Therapeutic Innovation). Členy APO je i DiAktiv Czech Republic z.s. a Aliance pacientů s diabetem z.s.

V letošním roce má AIFP 30. výročí od svého založení v České republice, a proto dne 14. 9. 2023 uskutečnilo slavnostní setkání lékařů, farmaceutických firem a pozváni byli i zástupci pacientských organizací. Mezi pozvanými pacientskými organizacemi byly i zástupci DiAktiv Czech Republic z.s., DiaKar, z.ú. a Aliance pacientů s diabetem, z.s.

Úvodní slovo měl současný ředitel AIFP, Mgr. David Kolář.  Následně probíhal program s moderátorkou Lucií Výbornou,  která představila lékaře a jejich pacienty s diagnózou roztroušená skleróza, karcinom prsu a vývoj v léčbě diabetu, kterým díky inovativní léčbě byl zachráněn život, a v současnosti mají plnohodnotný život. Jedním z hostů byl i prof. MUDr. Martin Prázdný, CSc., Ph.D., předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP a Ing. Mgr. Edita Šimáčková, jako pacient s diabetes mellitus a zástupce pacientů s diabetem Diakar, z.ú., Prof. MUDr. Prázdný, CSc., Ph.D. zhodnotil pomoc farmaceutických firem na českém trhu ve prospěch pacientů s diabetem. Ing. Mgr. Šimáčková zhodnotila spolupráci z pozice zástupce pacientské organizace a pacienta s diabetem, zejména v oblasti dostupnosti inovativní léčby a vzdělávání (edukace).

Během večera ředitel AIFP Mgr. David Kolář a předseda představenstva AIFP MUDr. Pavel Sedláček rozkrojili narozeninový dort, o který se podělili se všemi účastníky setkání. Zástupci Aliance pacientů s diabetem ČR využili na setkání možnost neformální komunikace se zástupci odborných společností a zdravotních pojišťoven o možnostech užší spolupráce.