Přeskočit na obsah

APO ALUMNI VIII

Dne 6. 12. 2023 se konalo setkání pacientských organizací, účastníků Akademie pacientských organizací, pořadateli Akademie z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Ministerstvem zdravotnictví, zástupců farmaceutického průmyslu, zdravotních pojišťoven a dalších pozvaných hostů v prostorách Residence velvyslance USA, kde přednesl svůj projev velvyslanec USA v ČR pan Bijan Sabet.

Celý slavnostní program moderovala Vanda Kofroňová, která pak předala slovo dalším vystupujícím.

První byl výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (dále AIFP) pan David Kolář, který poděkoval velvyslanci USA za možnost uskutečnit setkání v Rezidenci velvyslance USA v ČR a zhodnotil spolupráci a vzdělávání pacientských organizací. Poděkoval za úžasné výsledky ve vzdělávání pacientských organizací a dané spolupráci s danými subjekty veřejné správy. Popřál všem hezké Vánoce a nový rok plný pracovní energie.

Dále promluvil vyslaný zástupce ředitele VZP pan Jan Kust, který zhodnotil výhody spolupráce s pacientskými organizacemi pro zkvalitnění zdravotní péče pro pacienty. Dále promluvil předseda pacientské rady ministra zdravotnictví ČR pan Vlastimil Milata, který zhodnotil výsledky projednávání legislativy v rámci připomínkových řízení, kterých byly pacientské organizace účastny a poděkoval za spolupráci pacientských organizací v pacientské radě a pracovních skupinách. V projevu následovala místopředsedkyně Národní asociace pacientských organizací (NAPO) Edita Müllerová, která poděkovala pacientským organizacím za spolupráci a popřála hezké vánoční svátky. Svůj příspěvek přednesla i předsedkyně Onko Unie paní Petra Adámková garant projektu EUPATI ČR, s paní Jitkou Kratinovou, která absolvovala všechny dosavadní moduly vzdělávání projektu EUPATI ČR, a vyzdvihla význam jeho absolvování pro zástupce pacientských organizací.

Následovaly chvíle neformálních diskusí v prostorách rezidence.

Součástí setkání bylo i pořízení společné fotografie před vánočním stromem, zúčastněných zástupců pacientských organizací s velvyslancem USA panem Bijanem Sabetem (druhý zleva v první řadě).

společná fotografie APO